Ons Dorp

De website beval allerlei informatie

Ons Dorp

Gaast (ookwel zandige hoogte genoemd) ontleent zijn naam aan de hoge zavelige kleirug waarop het dorp en zijn directe omgeving liggen. Deze lichte verhoging in het landschap is een getijoeverwal, het restant van een schurende geul die mede verantwoordelijk was voor het grote landverlies dat in de late Middeleeuwen optrad langs de Friese Zuiderzeekust.

Dorpsbelang

Communicatie met de inwoners van ons dorp.

Dorpsbelang

De vereniging van dorpsbelang Gaast behartigt de belangen van het dorp. Zij zorgt voor alle zaken, die te maken hebben met de leefbaarheid van het dorp. Zij onderhoudt onder anderen de contacten met de gemeente. Maar zij houdt zich ook bezig met de wegen en actie op het gebied van de woningbouw in het dorp. Zij probeert het leven in Gaast te verbeteren.

Nieuws

Nieuws wordt op de site gebracht.

Nieuws

Wij willen U graag via deze site op de hoogte stellen van komende activiteiten, verslagen van gehouden activiteiten en andere wetenswaardigheden welke een relatie hebben met het dorp en haar inwoners. Wij doen ons best om een en ander zo goed als mogelijk te presenteren en we hopen dan ook dat U met veel plezier deze leest.