Beste meelezende en meelevende bewoner,

Vanuit kerkelijk Gaast/Ferwoude (Protestantse Gemeente), nu gekoppeld aan kerkelijk Workum, even een paar berichten met het oog op de tijd waarin we leven.

1 Kerkdiensten

Door de Corona-crisis zijn er momenteel geen normale kerkdiensten . Her en der wordt voor dat gemis een oplossing gezocht en gevonden. Via de TV (NPO 2) kunt u elke zondagmorgen om 9.20 uur een korte viering mee beleven geleid door de scriba van de landelijke synode, Ds. R. de Reuver. Die zelfde zondagmorgen kunt u desgewenst om 10 uur afstemmen op TV-Fryslân en dan een dienst meemaken vanuit de Martini-Kerk in Franeker. Een dienst met een minimale (toegestane) bezetting. Onderwijl echter kunt u om 9.30 uur ook afstemmen op ‘onze eigen kerk’ ,de St. Gertrudiskerk van Workum. Elk weekend wordt daar momenteel een dienst opgenomen, met een zelfde minimale bezetten (nl. een predikant, een organist, een koster, een cameraman, iemand die de beamer bedient, een ouderling en een diaken (soms tevens lector)). U kunt hierop afstemmen via ‘Kerkomroep’ of via Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCmfgZux6Bfnx7XKdDnF0ZQg) op deze wijze willen we toch de plaatselijke en regionale gemeenschap wat vorm blijven geven. Uiteraard is er, bij dit alles, ook wekelijks een viering vanuit een parochie, ook via de TV uitgezonden.

2 Pasen

Rond Pasen hadden we grootse plannen. We schreven er ook over in ‘De Klepel’. We dachten aan een Passion-wandeling in Gaast.  Vanwege de beperkingen en regelgeving van de Corona-crisis kan die helaas niet doorgaan. Een afgeslankte Passion uitzending op TV zal er wel komen (vanuit Roermond, donderdag 9 april). Binnen onze  dorpen zal het ook anders dan anders zijn. Saamhorigheid en verbondenheid mag beleefd en gevoeld worden. Wellicht her en der een initiatief. Omzien naar elkaar, en er zijn voor elkaar. Onderwijl zal er in Workum ook een tweetal diensten worden opgenomen , één op Witte Donderdag en Goede Vrijdag (samen één uitgezonden dienst) en één op Paasmorgen (met evt. ook elementen van Stille Zaterdag daarin). 

Ik wens u graag goede warme en moedgevende dagen toe

Hebt u mij nodig , of wilt u eens een gesprekje, bel of mail dan gerust (0515 433114 , of mcmook@home.nl)

Goede Paasdagen gewenst

Gezondheid en goede moed, 

Ds. Maarten Mook (hulp in pastoraat in Ferwoude/Gaast/Workum)