Elk jaar stelt gemeente Súdwest-Fryslân gedurende een week gratis houtsnippers beschikbaar voor haar inwoners. Zo ook dit jaar. Vanaf maandag 26 februari tot en met zaterdag 2 maart 2024 liggen op de milieustraat in Bolsward weer houtsnippers klaar voor eenieder die daar belangstelling voor heeft.