In 1832 liep de vaart nog langs de zeedijk met twee oversteken. De ene was voor voetgangers in het verlengde van de steeg rechts van de pastorie. De consistoriekamer was nog niet aangebouwd. Langs deze steeg stond een huis dat met de bouw van de consistorie is afgebroken en de steeg is opgeschoven. De andere overgang was een brug die uitkwam bij het begin van de Buorren en zo kon men dan in het dorp komen als men op dijk liep. Let ook op het pad van de Zandlaan dat het veld in liep en dat leidde naar de gemeenschappelijke weide. Hier stond ook een watermolen. Het huis bij de Zandlaan was toen de woning en werkplaats van Bouwe Baukes Algera, timmerman van watermolens en boerderijen. Hij bezocht de bouwplaatsen te paard. Hij was ook als timmerman verantwoordelijk voor het Tonnenzet over de Gaaster vaart.

Informatie verkregen via Tjerk Algera

Kadasterkaart Gaast 1832 met een deel van de eigenaars.

1. Water Wed. Dirk Thomas Vallenga, landbouwersche
2. Weidland Idem
3. Water het Dorp Gaast
4. Weidland Pieter Ages Vallenga, landbouwer
5. Huis en erf Idem
6. Weidland Idem
7. Huis en erf Marten W. Steensma, assessor uit Bolsward
8. Boomgaard Lolke Obbes Popma, landbouwer
9. Huis en erf Idem
10. Idem
11. Weidland Idem
12. Wed. Dirk Thomas Vallenga, landbouwersche
13. Huis en erf Idem
14. Kerkvoogdij Gereformeerd Gaast
15. Idem
16. Weidland Jan Arjens Scheltinga, strandmeester