Twee bestuursleden van de N.Z.H.R.M. komen de situatie ter plaatse in Gaast in ogenschouw nemen om de aanvraag voor een reddingstation te beoordelen. Op 22 december 1911 wordt over het verzoek tot installatie van een reddingvlet in Gaast positief geschikt. Op 20 juni 1912 besluit het college van gedeputeerde staten der provincie Friesland om toestemming te verlenen om op de zeedijk in Gaast een loods te bouwen en een helling aan te leggen voor een reddingboot.