‘Haad’ is een Fries woord voor een palenrij of pier in zee. De oude ‘haden’ op deze foto hadden vroeger de functie van golfbreking toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was.

Een pier is een houten palenconstructie die vanaf het strand een eind in zee loopt.

De bootjes zijn van Pier van Kalsbeek, visserman te Gaast.

De “âlde haden” zijn nog steeds zichtbaar, bijgeloten foto vanuit de lucht laat dit duidelijk zien.