‘Haad’ is een woord dat rechtstreeks uit de Friese taal komt en verwijst naar een rij palen of een pier die de zee insteekt. Deze term roept beelden op van een reeks robuuste houten structuren, opgezet met de bedoeling om de kracht van het water te weerstaan en een veilige haven te creëren tegen de vaak verraderlijke krachten van de natuur.

Op de foto die we hier hebben, zien we de overblijfselen van dergelijke ‘haden’. Ze staan als stille getuigen van een tijd waarin het IJsselmeer nog de Zuiderzee was, een ruwe en onvoorspelbare watermassa die vaak een bedreiging vormde voor de kustbewoners en zeelieden.

De ‘haden’ dienden vroeger een uiterst belangrijke functie als golfbrekers. Ze werden strategisch geplaatst om de kracht van inkomende golven te verminderen en zo de kustlijn te beschermen tegen erosie. Bovendien creëerden ze een veiligere omgeving voor schepen die aanmeerden of de haven verlieten door het wateroppervlak rustiger te maken.

De constructie van de ‘haden’ was een kunst op zich. Het vereiste een grondige kennis van de zee en haar gedrag, evenals vaardigheden in houtbewerking en bouwkunde. De palen moesten op de juiste afstand van elkaar worden geplaatst om effectief te zijn als golfbrekers, en ze moesten diep genoeg in de zeebodem worden geplaatst om bestand te zijn tegen de krachten van het water.

Hoewel de ‘haden’ hun primaire functie verloren toen de Zuiderzee het IJsselmeer werd, blijven ze een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het gebied. Ze dienen als een tastbare herinnering aan de uitdagingen waarmee de kustbewoners in het verleden werden geconfronteerd, en aan hun vindingrijkheid en veerkracht bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Bovendien hebben de ‘haden’ tegenwoordig nieuwe functies gevonden. Ze vormen habitats voor verschillende soorten zeedieren en zeewier, en dragen zo bij aan de lokale biodiversiteit. Ze zijn ook populaire plekken voor vogels om op te rusten en te nestelen. Voor toeristen en natuurliefhebbers zijn de ‘haden’ fascinerende bezienswaardigheden die de natuurlijke schoonheid van het gebied accentueren en inzicht geven in de rijke geschiedenis van het gebied.

Een pier is een houten palenconstructie die vanaf het strand een eind in zee loopt.

De bootjes zijn van Pier van Kalsbeek, visserman te Gaast.

De “âlde haden” zijn nog steeds zichtbaar, bijgeloten foto vanuit de lucht laat dit duidelijk zien.