De âlde haden by Gaast

Deze "haden" waren vroeger onderdeel van de zeekering bij Gaast. Er was toen ook een "haventje" met de vissersbootjes van Pier van...

Moord op Kromme Horne

Het verhaal van Moord op Kromherne gaat over een vermoorde dienstmeid. Het is een oud verhaal wat sinds lange tijd wordt doorverteld....

Onderweg…

Boerestreek

De Boerestreek in Gaast

Angst voor de zee

In 1722 diende een aantal inwoners van de dorpen  Gaast en Ferwoude een verzoekschrift in bij de dijkgraaf en verdere bestuursleden van het  waterschap Wonseradeels...

Populaire Berichten