De gereformeerde kerk in Gaast was eerst een openbare school, maar door te weinig leerlingen niet levensvatbaar. In 1895 wordt dit schoolgebouw aangekocht door “De Vereniging Kerkelijke Kas” te Gaast. De kerkelijke gemeente bestaat dan uit de dorpen Gaast, Ferwâlde, Piaam en Skuzum. Daarvoor heeft men voor de eerste predikant dominee Hantje Klazes van Dijk al grond gereserveerd aan de dorpsvaart in Gaast en hier een pastorie op gebouwd voor de prijs van 4600 gulden. Piaam betaalt de helft van de 5% jaarlijkse rente. Dominee Hantje van Dijk wordt in 1891 bevestigd in Piaam en doet zijn intrede in Gaast. Dominee van Dijk dient de gereformeerde gemeente tot 1913 waarna hij naar Oosternijkerk verhuist. Hij overlijdt in Haren op 60-jarige leeftijd.