GAAST – De brug in de Boerestreek rammelt niet meer en is evenmin langer een gevaar voor de overstekers. Op 1 October 1984 werd de brug geheel vernieuwd opgeleverd en werd deze in de week daarna op Zaterdag opnieuw geopend door burgemeester Meinte Abma van Wonseradeel. De vernieuwing van de reeds 60 jaar (1924) oude brug had 115000 gulden gekost waaronder 50000 gulden subsidie van het rijk.

De opening werd tevens aangegrepen om het feit de vieren dat de buurtbus vijf jaar Gaast bedient, terwijl tevens doormiddel van enkele spandoeken duidelijk werd gemaakt dat Gaast zijn lagere school wil behouden. Deze staat namelijk op de nominatie te worden samengevoegd met die van Ferwoude. Nadat burgemeester Abma en de buurtbus de brug hadden geopend (de eerste knipte een spandoek door en de tweede reed door een lint heen) kreeg Anne de Jong als vertegenwoordiger van de vrijwillige buurtbus chauffeurs een bloemetje aangeboden. Het muziekkorps van Parrega-Tjerkwerd blies de muzikale noten.

Burgemeester Abma opende de brug met een botte schaar door een spandoek door te knippen. Dat viel hem niet mee, en dat moest ook niet, want – zo vond het dorp – het was niet eenvoudig om een nieuwe brug van de gemeente los te krijgen.