Donderdagmiddag 4 februari 1916 is er op de Tabbe, een bank, die zich dwars van Gaast in zee bevindt, een schip vast geraakt dat assistentie nodig had. Het ging om de klipperaak Rival.
De sleepboot “Voorwaards” schipper van Urk vertrok daarop ten spoedigste derwaarts en kwam tegen de schemering ten hoogte van de strandingsplaats.
De sleepboot ging te diep om het schip te benaderen waarop schipper van Urk de sloep van de sleepboot deed vieren teneinde een onderzoek op het nogal op eenigen afstand liggende schip in te stellen. In de sloep begaven zich schipper E. van Urk, de machinist S.J. Van Dijk en bootwerker J.W. Grobbe, die als losse man met de sleepboot was medegegaan.
Er woei een stijve oostelijke wind en de zee stond vrij hoog.
De schippersvrouw, haar twee kinderen en het dienstmeisje waren al veilig en wel van boord gehaald door de reddingsvlet uit Gaast. De schipper besloot daarom terug te keren naar de sleepboot. Het werd snel donker, de wind wakkerde aan en er was een sterke stroming. De sloep is nooit weer bij de sleepboot aangekomen.