De Gaaster Dyksfeart door het dorp is onderdeel van de Dyksfeart tussen Workum en Makkum. De Dyksfeart loopt van de Diepe Dolte in Workum in noordelijke richting langs de Makkumerdyk naar buurtschap Doniaburen. Ten westen van Ferwoude is er verbinding met de Djippert en is er verbinding met de Gaaster Indijk naar Wonneburen. In noordwestelijke richting gaat de Dyksfeart naar Gaast aan de kust van het IJsselmeer. Aan de oostzijde is er verbinding met de Nieuwe Gaastervaart (Gaaster Feart). De Gaaster Feart had vroeger de verbinding met het Parregaastermeer dat in de periode van 1876 to 1879 werd drooggelegd. De Dyksfeart loopt in noordelijke richting langs buurtschap Kooihuizen naar het dorp Piaam. Bij Makkum gaat de vaart verder als Kleine Zijlroede. De Dyksfeart heeft een lengte van elf kilometer.