Op de Zuiderzeedijk van Gaast is in de periode van 1912 – 1941 een reddingstation van de N.Z.H.R.M. geweest die werd bemand door helden uit Gaast. Er zijn in die periode een heel aantal heldhaftige reddingen geweest van bemanningen van gestrande schepen op oa ‘De Boontjes’, ‘De Waard’, ‘De Tabbe’ en ‘De Staart’.

Reeds in het najaar van het jaar 1909 werden er naar aanleiding van strandingen ten westen van Gaast, pogingen aangewend tot het verkrijgen van een reddingstation te dezer plaatse. Onbekendheid met het juiste adres en voorschriften waren oorzaak, dat deze pogingen tot niets leidden.

Toen echter in de winter van 1911-12 weer enige stranding plaats hadden en een schip vernietigd werd, nadat de bemanning was gered, kwam de heer Bouke van Kalsbeek op de gedachte op eigen initiatief een boot in zee te leggen om bij voorkomende strandingen te kunnen dienen. Hierover sprak hij met den heer Thijs van der Molen, wie het echter beter voorkwam, een boot voor rekening van een vereniging te houden, omdat er dan door de schippers meer vertrouwen in de zaak gesteld kon worden. Daarop zijn zij gezamenlijk tot den heer J.J. van der Leij gegaan omdat deze ook in de vorige poging de hoofdpersoon was. Bovendien zou wellicht iets nodig zijn te veranderen aan de zeedijk, waarover hij als dijksopzichter beter kon oordelen dan zij. Zij vormden alzo samen de voorlopige commissie voor het reddingswezen te Gaast en er zou dus geld worden opgehaald om daarvoor een boot te kunnen kopen.

Nu ontmoette de heer van Kalsbeek den burgemeester van Wonseradeel en besprak met hem de zaak. Deze ried aan te schrijven aan het bestuur van de N.Z.H.R.M. en beloofde zijn steun. Het gevolg was, dat genoemd bestuur hier naar Gaast kwam en tenslotte besloot hier een reddingstation te stationeren. Dit was voor het plaatselijke bestuur een verassing en blijdschap.

In de nazomer van het jaar 1912 verrees even ten zuide van Gaast een stevig boothuis, onder opzicht van den heer J.J. van der Leij, die al deze werkzaamheden belangeloos op zich had genomen.

Nu zag men alle dagen verlangend uit naar de boot, die op 16 December vanuit Amsterdam verzonden werd en op 18 December onder veel belangstelling het boothuis op de dijk van Gaast werd binnengetrokken.

1911
december 4

Gaast doet verzoek om installatie reddingstation

Een aantal inwoners van Gaast, waaronder de burgemeester J. Piccardt, dijkopzichter J.J. van der Leij, onderwijzer Th. Van der Molen, de predikanten G. De Vries en H. Van Dijk, richtten…Lees verder

december 16

Het reddingstation Gaast komt er.

Twee bestuursleden van de N.Z.H.R.M. komen de situatie ter plaatse in Gaast in ogenschouw nemen om de aanvraag voor een reddingstation te beoordelen. Op 22 december 1911 wordt over het…Lees verder

1913
januari 1

Oprichting van het reddingstation Gaast

De plaatselijke commissie van de N.Z.H.R.M. wordt gevormd door de heren Douke Gatzes van Kalsbeek, Thijs van der Molen, Jelmer Jans van der Leij. De nieuwe vlet nr. 6 gebouwd…Lees verder

juni 19

Tjalk “Volharding” gestrand bij Gaast

De reddingvlet (bemanning 6 man) werd op 19 juni 1913, om 11 uur gelanceerd voor de gestrande tjalk “Volharding” uit Wieringen met schipper Wagenmaker en in totaal 3 man aan…Lees verder

1914
februari 10

Schip “Strijd en Volharding” strand bij Gaast

Op 10 februari 1914 maakt de reddingvlet van Gaast een tocht naar het schip “Strijd en Volharding” van Hoogeveen. Het is ongeveer 4 km ten zuid-zuidwesten van Gaast gestrand, maar…Lees verder

december 23

Blazer “Texel 91” zonder bemanning voor kust bij Gaast

Het reddingstation van Gaast krijgt op 23 december 1914 het bericht dat in het noordwesten ren vaartuig in zee drijft. De reddingvlet wordt te water gelaten en bereikt geruime tijd…Lees verder

1916
februari 3

Klipperaak “Rival” strand op Tabbe bij Gaast

Op 3 februari 1916 worden als voorzorg met de reddingvlet de schippersvrouw, haar twee kinderen en haar dienstmeisje van de klapperaak “Rival” gehaald, die op ‘De Tabbe’ bij Gaast is…Lees verder

februari 4

Helden van de sleepboot “Voorwaarts”

Donderdagmiddag 4 februari 1916 is er op “De Tabbe”, een bank, die zich dwars van Gaast in zee bevindt, een schip vast geraakt dat assistentie nodig had. Het ging om…Lees verder

1917
augustus 28

Klipperschip “Neeltje” van Sliedrecht slaat lek op Tobberd

Klipperschip “Neeltje” van Sliedrecht (204t) met schipper A.Visser, met aan boord 2 man en 1 jongen onderweg van Rotterdam naar Delfzijl, geladen met Steenkool was gestrand en lekgeslagen op ‘De…Lees verder

1920
december 30

Aakschip “Anna” strand bij de Boontjes

Donderdagmorgen 30 december 1920 ontdekte men in Noordwestelijke richting een schip dat vast scheen te zitten bij de vaargeul van de Boontjes. Het betreft aakschip “Anna” uit Amsterdam met schipper…Lees verder

1921
oktober 3

Klipper “Margiena” uit Vreeswijk vast bij Gaast

Op 3 oktober 1921 maakt de reddingsvlet van Gaast een vergeefse tocht naar klipper “Margiena” uit Vreeswijk van schipper Dhr. Boutier. Aan boord van de reddingvlet waren G. Van Kalsbeek,…Lees verder

1923
juni 10

Tjalk “Op Hoop van Zegen” strandt bij Gaast

Op 10 juni 1923 strandt de tjalk “Hoop op Zegen” op ‘De Tabbe’ en geeft noodseinen. Als de reddingvlet bij het schip arriveert, blijkt het roer van de tjalk te…Lees verder

1927
april 23

Sleepboot “Joma” gestrand bij Gaast

Op 23 April 1927 verdaagt de sleepboot “Joma” uit Rotterdam, betrokken bij de aanleg van de Afsluitdijk, op de droogte bij Gaast. Er staat een Noord-Wester storm. De reddingvlet van…Lees verder

juni 19

De Lichter nr 182 gestrand bij Gaast

Op 19 juni 1927 redden schipper Van Kalsbeek en zijn mannen de enige opvarende van de lichter nr 182, die bij stormweer ten zuidwesten van Gaast gestrand was.

1928
februari 16

Stoomschip “Dokkum II” gestrand bij Gaast

In zeer onstuimig weer maakt de reddingvlet van Gaast op 16 februari 1928 een tocht naar het stoomschip “Dokkum II”, dat op “De Waard” is gestrand. De bemanning wil echter…Lees verder

1931
juli 8

Klipper “De Twee Gebroeders” loopt vast op de Staart en zinkt

De Klipper “De Twee Gebroeders” met schipper Bergman uit Strijen loopt op 8 juli 1931 vast op de Staart, een zandbank op 2 km afstand van Gaast. Het schip, geladen…Lees verder

1936
juni 11

Motorschip “Trio” zinkt bij Gaast

Op 11 juni 1936 strandt het m.s. “Trio” uit Giethoorn met schipper Hildeboer, geladen met kunstmest, op ongeveer drie mijl ten zuidwesten van Gaast. De Reddingvlet wordt om 10:00 uur…Lees verder

1939
februari 12

Laatste tocht reddingvlet van Gaast

Op 12 februari 1939 maakt de reddingvlet van Gaast haar laatste tocht naar een gestrand vaartuig WR 255. Omdat de motorvlet uit Hindeloopen eerder ter plaatse is, moet de reddingvlet…Lees verder

1940
mei 1

Boothuis in Gaast opengebroken door soldaten

Tijdens de oorlogshandelingen in mei 1940 – het dorp Gaast is door de inwoners verlaten – hebben 17 Nederlandse soldaten het boothuis opengebroken en zijn met de reddingvlet over het…Lees verder

1941
juni 18

Reddingstation Gaast wordt opgeheven

Op 18 juni 1941 wordt het reddingstation officieel opgeheven in verband met de stationering van een motorreddingboot in Hindeloopen. Deze boot heeft een zo grote actie-radius dat zij ook het…Lees verder

2022
november 7

Reddingstation Gaast

Op de Zuiderzeedijk van Gaast is in de periode van 1912 – 1941 een reddingstation van de N.Z.H.R.M. geweest die werd bemand door helden uit Gaast. Er zijn in die…Lees verder