Vanwege de corona perikelen zijn er een aantal jaren minder activiteiten geweest. Evenmin was het op verantwoorde wijze plannen/houden van de algemene ledenvergadering in die tijd mogelijk. De laatste algemene ledenvergadering dateert alweer van 8 februari 2019. Inmiddels is de situatie gelukkig zodanig dat in 2022 na 3 jaren het jaarlijkse dorpsfeest weer kon plaatsvinden. Ervan uitgaande dat we de komende tijd niet opnieuw met een pandemie worden geconfronteerd, is het nu de zaak om jaren 2019 t/m 2021 binnenkort financieel af te sluiten. Tot dat doel hebben we een algemene ledenvergadering gepland op vrijdag 7 oktober 2022, te houden in de Fuke, aanvang 20:00 uur. De agenda voor deze vergadering betreft enkel de goedkeuring van de financiele verslagen van de beheerscommissie en dorpsbelang over de jaren 2019, 2020 en 2021. In februari 2023 hopen we dan weer een reguliere algemene ledenvergadering te kunnen houden.

Het Bestuur.