Uitnodiging

Het bestuur van Dorpsbelang Gaast nodigt hierbij al haar leden van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, te houden op vrijdag 9 februari 2024.

Locatie: Dorpshuis de Fuke, aanvang: 20:00 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededeling Dorpsbelang
3.
……A Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 17 november 2023
……B Jaarverslag Dorpsbelang 2023
……C Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie 2023
4. Financiele verslagen
……A Dorpsbelang
……B Beheerscommissie
5. Jaarverslag 2023 Beheerscommissie en verdere mededelingen
6. Verslag Tentcommissie
7. Verslag Groepo Sportivio
8. Rondvraag
9. Sluiting