Binnen de Friese zorgsector en ook bevolking leven vragen over de voorgenomen fusie van de ziekenhuizen Tjongerschans en Antonius. Inwoners, hulpverleners, en zorgmedewerkers willen dat de zorg bereikbaar blijft. Als de afstand tot het ziekenhuis toeneemt, dan moet de spoedhulp gegarandeerd blijven.

Friezen maken verreweg de meeste kilometers om bij een ziekenhuis te komen: in vergelijking met de rest van het land is de afstand tot de zorg groot. Als de fusie doorgaat, worden dat er voor veel mensen alleen maar meer. Hoe bereikbaar blijft de zorg nog?

Voor vervoer per ambulance is er op dit moment een zogenaamde 45-minutennorm. Die houdt in dat je binnen drie kwartier met een ambulance op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moet kunnen komen. Die wordt in Fryslân regelmatig niet gehaald. “Die norm rekent er ook op dat je een patiënt in vijf minuten op de brancard hebt. Maar het stabiliseren van een patiënt kost soms al 20 minuten en dan moet je nog naar het ziekenhuis.”