Helden van de sleepboot “Voorwaarts”

Donderdagmiddag 4 februari 1916 is er op “De Tabbe”, een bank, die zich dwars van Gaast in zee bevindt, een schip vast geraakt dat...

Klipperaak “Rival” strand op Tabbe bij Gaast

Op 3 februari 1916 worden als voorzorg met de reddingvlet de schippersvrouw, haar twee kinderen en haar dienstmeisje van de klapperaak "Rival" gehaald, die...

Blazer “Texel 91” zonder bemanning voor kust bij Gaast

Het reddingstation van Gaast krijgt op 23 december 1914 het bericht dat in het noordwesten ren vaartuig in zee drijft. De reddingvlet wordt te...

Schip “Strijd en Volharding” strand bij Gaast

Op 10 februari 1914 maakt de reddingvlet van Gaast een tocht naar het schip "Strijd en Volharding" van Hoogeveen. Het is ongeveer 4 km...

Tjalk “Volharding” gestrand bij Gaast

De reddingvlet (bemanning 6 man) werd op 19 juni 1913, om 11 uur gelanceerd voor de gestrande tjalk "Volharding" uit Wieringen met schipper Wagenmaker...

Oprichting van het reddingstation Gaast

De plaatselijke commissie van de N.Z.H.R.M. wordt gevormd door de heren Douke Gatzes van Kalsbeek, Thijs van der Molen, Jelmer Jans van der Leij....

Het reddingstation Gaast komt er.

Twee bestuursleden van de N.Z.H.R.M. komen de situatie ter plaatse in Gaast in ogenschouw nemen om de aanvraag voor een reddingstation te beoordelen. Op...

Gaast doet verzoek om installatie reddingstation

Een aantal inwoners van Gaast, waaronder de burgemeester J. Piccardt, dijkopzichter J.J. van der Leij, onderwijzer Th. Van der Molen, de predikanten G. De...

Angst voor de zee

In 1722 diende een aantal inwoners van de dorpen  Gaast en Ferwoude een verzoekschrift in bij de dijkgraaf en verdere bestuursleden van het  waterschap Wonseradeels...

Populair

Deze website gebruikt cookies. Als U doorgaat met gebruik van deze site and accepteert U onze cookies.