Uitnodiging voor de leden van de vereniging van Dorpsbelang Gaast tot het bijwonen van de buitengewone algemene ledenvergadering te houden op:

Vrijdag 17 november 2023 om 20:00 uur in Dorpshuis de Fuke te Gaast.

Er is een beknopte agenda die zich richt op de verkiezing van bestuursleden voor de periode ingaande het (boek)jaar 2024. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Er hebben zich drie personen gemeld bij het huidige bestuur. Dit zijn: Hedwych Veeman, Marten Hoekstra en Noortje de Monchy.

Overige geinteresseerden kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij ondergetekende via oosterhofhans@gmail.com of telefonisch 06-23530836

1. Opening en welkom door Hans Oosterhof, voorzitter Dorpsbelang
2. Voorstellen kandidaat-bestuursleden
3. Verkiezing bestuursleden van de vereniging voor de periode ingaande het jaar 2024
4. Vervolgstappen
5. Aankondiging datum reguliere Algemene Ledenvergadering februari 2024
6. Rondvraag
7. Sluiting

Graag zien we jullie op 17 november!

Namens het bestuur van Dorpsbelang Gaast

Hans Oosterhof