Deze “haden” waren vroeger onderdeel van de zeekering bij Gaast. Er was toen ook een “haventje” met de vissersbootjes van Pier van Kalsbeek.